Semester ingen garanti i USA

Det finns som nämnt, mycket att upptäcka på andra sidan Atlanten i det stora landet Obama som sittande president. Det är dock ett land som på många sätt skiljer sig från Sverige, inte minst vad gäller semester och lagar kring detta.

Amerikansk flagga gitarr litenDet är poppis att resa till USA just nu, vare sig det är till frihetens äpple, New York eller den soldränkta apelsinkusten Kalifornien bjuder på. Shopping är en anledning till att många älskar Amerika, men sedan är också naturen varierande och fascinerande samt stat för stat som egna länder. Men hur semestrar amerikanerna egentligen?

I Sverige har vi 25 dagars semesterledighet enligt Semesterlagen från 1977, med vissa undantag men oavsett om det gäller en tillsvidareanställning, en projektanställning, deltidsanställning eller vikariat. Dessutom är det så att sjukdagar under semesterperioden inte utgör semesterdagar. Annat ser det ut i USA.

Att arbeta garanterar ingen semester för amerikaner

I USA finns det ingen lagstadgad semester men många företag erbjuder betalda semesterdagar, runt 10 eller femton dagar per år. Vissa företag ger sina anställda full ersättning, andra en procentandel av lönen. En fjärdedel av alla arbetstagare i USA har ingen semester alls. Tidigare har politiker så som kongressledamöter försökt få ett lagförslag igenom som skulle handla om att införa en veckas betald semester till alla anställda. Men det gick alltså inte igenom i kongressen. Vill man ha semester får man oftast spara ihop en hel del pengar för att kunna vara ledig. Om detta kan man se vidare här.

Så när en är på semster i semestermeckat kan det vara intressant att veta att landet som en befinner sig i har en helt annan kultur och helt andra lagar och regler än det land som en kommer ifrån. Det som vi svenskar kanske tar för givet, som detta med betalda semesterdagar, är en ren och skär lyx borta i USA.