Ytterligheternas Land

USA har i dag blivit det land som tillhör två stora ytterligheter. Det verkar helt enkelt finnas en anledning till att Sverige är landet lagom, medan USA gärna förknippas med stora bilar, stora hus och stora bankkonton.  Dessa tillhör de stora ytterligheterna, men det finns en ytterlighet som USA är mest känd för. Och det jag talar om är givetvis maten och storleken på kläder.

Det kan inte ha undgått någon att McDonalds kommer i från USA, och att det var där som utrycket  ”fast food” hade sin början. Fast food har i i dag blivit någonting som man förknippar med detta land, och i dag så finns det hundratals andra fast food-kedjor som är snarlika McDonalds.  På grund av denna tämligen dåliga matkultur, så förekommer övervikt och fetma allt mer. Detta har tyvärr blivit lite av en folksjukdom, som sprider sig allt mer.

Den andra ytterligheten finner vi framförallt i Hollywood och Los Angeles. Här är det allt från GI till raw-food som gäller. Varje ny diet blir en stor trend, och helst av allt ska man inte äta någonting alls. Målet är att vara så smal så möjligt, och en ny storlek vid namn size zero har börjat ta plats i  klädbutikerna. Detta är som sagt en ytterlighet åt andra hållet, där detta smala ideal blir en stor hälsofara för många unga kvinnor.

Slutligen kan man alltså säga att USA är ett land av ytterligheterna. Det är ett land vars språk inte har ett ord för vad lagom är, där saker antingen är XXL eller XXS.