Olika syn på pengar

Att USA är ett av världens mäktigaste länder kan vi nog alla vara överens om.  Man kan väl kort och gott säga att USA är världens mäktigaste land.  Under de senaste decenniet så har de flesta tankar och åsikter om USA dock förändrats. Efter att Bush kom till makten och händelseförloppen i Irak och Afghanistan, så fick inte bara omvärlden, men också amerikanarna själva fick en annan syn på sitt land och dess ledare.  I dag har dock läget förändrats igen när USA fått sin första svarta president, vilket är en väldigt stor händelse för landet och det är en mycket positiv utveckling man ser. Det finns mycket handel överhuvudtaget i landet, om det så är olika former av internetbetalning eller handel i affärer.

USA är dock ett land som skiljer sig från Sverige på många olika sätt, särskilt när man talar om ekonomi och pengar. Amerikanarna själva har en mycket annorlunda syn på sin privatekonomi, än vad i vi i Sverige har. Där är det väldigt vanligt att ta många lån, men ofta så tycks dessa lån sätta medborgarna i en dålig sits.  Många familjer har säkert fem olika kreditkort, där de överstiger sin kredit med abnorma summor varje många.

Detta resulterar givetvis i att antalet människor som är satta i skuld har stigit enormt de senaste åren, och dagens rådande lågkonjunktur underlättar inte för dessa människor. I många fall sitter folk på skulder upp över 300 00 dollar, vilket är nästan 1  miljon svenska kronor. Det handlar alltså om skulder som är nästintill omöjliga att få bukt med. Trots detta , bör vi ändå hoppas på att den nya presidenten Obama kommer att ställa allt till rätta så gott man kan.